Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Wskazanie administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Hi-Tech Training Anna Sawicka, ul. Bielska 3 lok. 4, Katowice (40-749) (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@hitechtraining.pl.

Cele przetwarzania danych

  1. Udzielenie Ci odpowiedzi na pytanie lub wniosek skierowany do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, którym w tym przypadku jest budowanie i rozwijanie relacji z klientami i użytkownikami serwisu internetowego, którego operatorem jest Administrator oraz dążenie do sprzedaży usług (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
  2. Podjęcie na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy np. przesłania na Twoją prośbę dopasowanej do Twoich potrzeb oferty usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem.
  3. Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
  4. Przesyłanie, wybranym przez Ciebie kanałem komunikacyjnym, treści marketingowych na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, której warunki, opisane zostały w odrębnym oświadczeniu udostępnionym przed wyrażeniem przez Ciebie zgody.

Okres przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane lub na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż przez okres do trzech lat od zakończenia z Tobą kontaktu, natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy lub rozwiązania informatyczne, dostawcom usług marketingowych, księgowych, prawnych oraz innych usług świadczonych na naszą rzecz.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące Tobie prawa                                                            

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w określonych przypadkach prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną przez siebie zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek w określonym zakresie niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych może być niemożność skontaktowania się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub podjęcia innych żądanych przez Ciebie działań.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.