Polityka Prywatności i Cookies

Hi-Tech Training

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby i zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem lub odwiedzaniem naszego serwisu internetowego (dalej: Serwis).

 

1.       KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Hi-Tech Training Anna Sawicka, ul. Bielska 3 lok. 4, Katowice (40-749)We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych oraz ich ochroną możesz kontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@hitechtraining.pl

 

2.       ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

 

3.       JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

Nasza Polityka Prywatności odnosi się do obecnych, potencjalnych i dawnych klientów lub w niektórych przypadkach użytkowników Serwisu (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jesteśmy zobowiązani przechowywać niektóre dane osobowe także przez określony czas po zakończeniu współpracy).

 

4.       W JAKIM CELU ZBIERAMY DANE

W zależności od tego w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym z poniższych celów:

  1. podjęcie na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy np. przesłania na Twoją prośbę dopasowanej do Twoich potrzeb oferty naszych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem.
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
  3. obsługi zapytań, wniosków kierowanych do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Przetwarzanie danych w tym celu realizujemy na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, którym jest budowanie i rozwijanie relacji z klientami i użytkownikami Serwisu oraz dążenie do sprzedaży usług lub, jeżeli zapytanie dotyczy praw, o których mowa  w niniejszej Polityce Prywatności lub reklamacji naszych usług, to podstawą przetwarzania danych może być też wymóg wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;

d.      przesłania, wybranym przez Ciebie kanałem komunikacyjnym, treści marketingowych na podstawie Twojej odrębnej zgody, której warunki, opisane zostały w odrębnym oświadczeniu udostępnionym przed wyrażeniem przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

e.      analizy użyteczności naszego Serwisu oraz ulepszania naszych usług tj. w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzamy dane użytkowników Serwisu w celu zbadania w jaki sposób użytkownicy korzystają z niego. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym w tym wypadku jest badanie użyteczności Serwisu, jakości oferowanych usług w celu ulepszania ich jakości.

 

5.       PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane tj. w przypadku przetwarzania danych w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z naszego formularza kontaktowego, przez okres do trzech lat od zakończenia kontaktu z Tobą, dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane jednak nigdy nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody; w przypadku działań marketingowych, których realizacja stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać dane do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

 

6.       TWOJE PRAWA

Masz prawo wglądu do Swoich danych osobowych, a jeśli są nieprawidłowe, do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia.

Masz prawo do zgłoszenia żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Masz prawo otrzymać i przenosić dostarczone dane osobowe, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonych zgód i w związku z umową, w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Ze wszystkich wskazanych powyżej praw możesz skorzystać kontaktując się nami na adres e-mail: kontakt@hitechtraining.pl. Wystarczy, że opiszesz nam prawo, z którego chcesz skorzystać. W celu realizacji Twoich praw, w szczególności w celu dokonania identyfikacji, możemy poprosić Ciebie o podanie nam dodatkowych informacji.

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

                                                        

7.       ODBIORCY TWOICH DANYCH 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, w celach opisanych w niniejszej Polityce, mogą zostać udostępnione naszym zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych przez nas usług, takim jak: dostawcy usług technologicznych, pocztowych, kurierskich, dostawcom usług związanych z obsługą klienta, usług marketingowych, usług związanych z promocją i reklamą, a także dostawcom wybranych systemów lub rozwiązań informatycznych.

Co  do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza obszar EOG. W przypadku jednak, gdy któryś z naszych dostawców posiada siedzibę w kraju znajdującym się poza terytorium EOG upewniamy się, że zapewnia on odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych zgodne z obowiązującym prawem, w tym m.in. podpisujemy umowy zawierające Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję.

 

8.       POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek w określonym zakresie niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych może być niemożność skontaktowania się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub podjęcia innych żądanych przez Ciebie działań.

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki kierujące do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od naszego Serwisu i nie są przez nas nadzorowane. Mogą one posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zachęcamy zapoznać się przed skorzystaniem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów tych stron.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie m.in. w przypadku zmiany w funkcjonowaniu Serwisu, wprowadzenia zmian, nowych usług lub funkcjonalności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy niezwłocznie informować za pomocą wykorzystywanych w ramach Serwisu środków (banner informacyjny, wyskakujące okienka).

                                

9.       POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Podczas korzystania z naszego Serwisu mogą być automatycznie zbierane takie dane jak adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki itp. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy, system Google Analytics, Web Beacon, mogą być również zapisywane w logach serwera. Wskazane mechanizmy stosowane są w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Serwisu, poznania ich preferencji odnośnie sposobu korzystania, wyświetlania reklam i informacji dostosowanych do preferencji.

a.       Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa przeglądarka (np. komputer, tablet, telefon). Informacje zawarte w pliku cookie mogą obejmować identyfikator (cookie ID) pozwalający na rozpoznanie urządzenia i treść obejmującą dane takie jak np. informacje o odwiedzonych stronach internetowych. Przeglądarka przesyła informacje z plików cookie na serwer przy każdym nowym zapytaniu składanym w trakcie odwiedzania stron internetowych. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe za pomocą ustawień przeglądarki.

b.      W jakim celu używamy plików cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies m.in. w celu:

  1. dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkownika oraz ich optymalizacji m.in. rozpoznawania urządzenie użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  3. prezentowania spersonalizowanych ofert i promocji

Stosujemy pliki cookies tymczasowe (sesyjne) oraz stałe. Tymczasowe pliki cookies pozostają na urządzeniu do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika (służą do przechowywania takich danych jak login czy hasło). Pliki cookies wykorzystywane przez naszych partnerów, w tym w szczególności użytkowników Serwisu, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Stosujemy również:

·       niezbędne pliki cookies, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

·       pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa

·       tzw. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

·       funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;

·       reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki te umożliwiają lub ułatwiają korzystanie ze strony Serwisu, z drugiej mogą zapewniać nam i naszym zaufanym partnerom dostęp do danych analitycznych i statystycznych dotyczących korzystania z naszych usług. Informacje te mogą być wykorzystane dla prawidłowego uwierzytelnienia oraz ułatwienia korzystania z usług.

Obok plików cookies możemy również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której użytkownik wszedł na stronę Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. Web Beacon, które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki. Web beacon zwany również pikselem, stanowi mały, niewidoczny element graficzny umieszczony w treści stron internetowych lub e- maili przygotowanych przy użyciu HTML. Z chwilą otwarcia danego dokumentu zostaje on pobrany z serwera, który rejestruje jego pobranie. Pozwala to zarządcy serwera stwierdzić, czy jego e-mail został otworzony lub strona internetowa odwiedzona.

Pliki cookies oraz inne podobne technologie, które wykorzystujemy, mogą przekazywać nam i naszym zaufanym partnerom, poddane pseudonimizacji dane (tj. dane przedstawione w sposób niepozwalający na identyfikację), które mogą być następnie wykorzystane w celu zaplanowania strategii marketingowych i optymalizacji wyświetlania reklam. W tym względzie dane użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Korzystamy z Google Analytics, serwisu analityki internetowej, który gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.

c.       Wyłączenie cookies

Możesz w każdej chwili wyłączyć przechowywanie i wykorzystywanie plików cookies za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce (zazwyczaj prezentowanych w zakładkach „ustawienia” lub „właściwości”). Pamiętaj, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania z Serwisu.

Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies można znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl.  

W celu otrzymania pomocy lub dalszych informacji na temat stosowanych przez nas plików cookies należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@hitechtraining.pl.

d.      Wtyczki mediów społecznościowych

Serwis może wyświetlać wtyczki z sieci społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, czy LinkedIn, które są prowadzone przez podmioty trzecie, i które obejmują przyciski, za pomocą których wiadomości mogą być przesyłane do odpowiednich sieci społecznościowych w różnych celach, takich jak oceny, rekomendacje lub udostępnianie treści. Umieszczamy te przyciski w naszym uzasadnionym interesie obejmującym zwiększanie ekspozycji naszych usług. Usługi są tak skonfigurowane, aby przesłanie danych miało miejsce po naciśnięciu przycisku. W takim wypadku dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Dostawca powiązanych z daną wtyczką usług właściwej sieci społecznościowej jest odpowiedzialny za dalsze przetwarzanie tak przekazanych danych.